Zateplení šikmích střech

A rozbil mansardové střeše

 

 

 

 

 

 

 

1. Vnitřní obložení 2. Parní 3. Desky IZOVAT 4. krokve 5. Hydroizolace 6. Přepravka 7. Střecha

doporučeno pro použití

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZOVAT LS, IZOVAT 30, 40 IZOVAT

Používá se v horizontální, vertikální a odkloněná stavebních konstrukcí, kde izolace nepřijímá působení vnějších zatížení. Když se svah na sjezdovkách až 60% by měly být použity Izovat LS, Izovat 30 , se sklonem větším než 60% - Izovat 40 .